Category Archives: TOEIC

Phế liệu tiếng Anh là gì?

Phế liệu tiếng Anh là gì? Đáp án: Scrap /skræp/ Ví dụ: Cậu chắc hẵn sẽ ngạc nhiên khi biết có biết bao người muốn ăn cắp phế liệu đấy. -> You’d be surprised how many people wanna steal scrap. Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến phế liệu Magnesium/mæg’ni:ziəm/: Ma-giê Nickel/’nikl/: mạ kền Aluminium/ælju’minjəm/: […]