Phế liệu tiếng Anh là gì?

Phế liệu tiếng Anh là gì?

Đáp án: Scrap /skræp/

Ví dụ: Cậu chắc hẵn sẽ ngạc nhiên khi biết có biết bao người muốn ăn cắp phế liệu đấy. -> You’d be surprised how many people wanna steal scrap.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến phế liệu

 • Magnesium/mæg’ni:ziəm/: Ma-giê
 • Nickel/’nikl/: mạ kền
 • Aluminium/ælju’minjəm/: nhôm
 • Platinum/plætinəm/ : bạch kim
 • Brass/brɑ:s/: đồng thau
 • Alloy/ælɔi/: hợp kim
 • Copper/’kɔpə/: đồng đỏ
 • Steel/sti:l/: thép
 • Zinc/ziηk/ : kẽm
 • Bronze/brɔnz/: đồng thiếc
 • Iron/aiən/: sắt
 • Silver/’silvə/: bạc
 • Lead/led/: chì
 • Gold/gould/: vàng
 • Mercury/mə:kjuri/: thủy ngân
 • Tin/ tin/ : thiếc
 • Uranium/ju’reiniəm/: urani

Xem thêm:

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *